top of page

Contactformulier

Vul uw gegevens in en geef aan waarover u door Mirame Zutphen geïnformeerd wilt worden.
Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Bedankt voor de inzending!

Contact: Contact opnemen met ondersteuning
Untitled.jpg

Openingstijden

Ma: gesloten
Di: 10.00-17.00 uur
Wo: 10.00- 17.00 uur
Do: 10.00-17.00 uur
Vr: 10.00-17.00 uur
Za: 10.00-17.00 uur

Contact: Openingstijden

Míramé

Turfstraat 9

7201 KD  Zutphen

0575 - 541708

  • Facebook
IMG_3278.jpg
Contact: Neem contact op
Contact: Over ons

Privacybeleid


Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen.Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met H.S. Siebelink via info@miramezutphen.nl

Vertrouwelijkheid

Wij zijn Míramé, natuurlijk mooi. Wij werken volgens de privacywet-en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn.

Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijn en.

Social Media

Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, Linkedin enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet. Medische informatie medewerkers, incidentenwaarschuwingssysteem, BSN en wettelijke verplichting.

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op: inzage in door ons van u vastgelegde gegevens, correctie of verwijdering, bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij Míramé, HS Siebelink, Lange Hofstraat 30 te Zutphen, met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.Mirame Zutphen - Kvk nr.: 09096409 0000

bottom of page